نشست تخصصی واکاوی سیلاب98-97

زمان برگزاری بیست و یکم خرداد 98

  • عنوان نشت های تخصصی:
  • بررسی دوباره بازگشت رخداد سیل اخیر و نقش برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مخزن سدها
  • نقش پایش و مانیترینگ میدانی ، پهباد و تصاویر ماهواره ای در کنترل سیلاب اخیر
  • تجربیات اجرایی و میدانی طرح های مهدسی رودخانه و مدیریت سیلاب دشت ها
  • نقش ایمنی و پایداری سدهای استان خوزستان با تاکید بر سد مخزنی کرخه در سیلاب اخیر


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه کنفرانس
061-33331066
آدرس دببرخانه کنفرانس:
دانشگاه شهید چمران-دانشکده مهندسی علوم آب
محل برگزاری:
اهواز ، کوی بوستان ، مرکز همایش های بین المللی بوستان ، سازمان آب و برق خوزستان